Scrubs & Body Polishes

Kaia House Organics Shot of Espresso Body Scrub - Great for Cellulite!
Kaia House Organics Shot of Espresso Body Scrub – Great for Cellulite! $36.00
+ Quick View
Jasmine & Vanilla Sugar Body Polish
Jasmine & Vanilla Sugar Body Polish $26.00
+ Quick View
Sugar & Sweet Almond Body Polish
Sugar & Sweet Almond Body Polish $26.00
+ Quick View
Lemon & Shea Gentle Body Polish
Lemon & Shea Gentle Body Polish $32.00
+ Quick View
Kaia House Bio-Chic Lemon & Shea Gift Set $39.00
+ Quick View